SK CZ EN
 
HOMEPAGE O SPOLOČNOSTI PORTFÓLIO SLUŽIEB REFERENCIE MAWERICK TEAM PARTNERSKÝ PORTÁL KONTAKT
 
Mawerick História a popis spoločnostiKTO SME:                                    


  

Spoločnosť Mawerick s.r.o. bola založená v mesiaci november 2007, so sídlom v obci Rovinka na Slovensku. Prostredníctvom svojej partnerskej spoločnosti Mawerick BPM, s.r.o. so sídlom v Prahe, pôsobí aj v rámci Českej republiky.

Mawerick s.r.o a Mawerick BPM, s.r.o. sú mladé, odvážne a otvorené spoločnosti, pôsobiace na slovenskom, českom a srbskom trhu v oblasti poradenstva a konzultačných služieb, predovšetkým v telekomunikačnom sektore.

Z pohľadu softvérových domén sa zameriavame na služby prevažne spojené s CRM a ERP sa to bez rozdielu oblasti podnikania našich klientov.
Vďaka detailnému zameraniu na problematiku našich zákazníkov vytvárame inovatívne riešenia  pre výzvy vznikajúce v rámci ich podnikateľských aktivít. Hľadáme a pomenúvame "hnacie motory" potrebné pre dosiahnutie ich podnikateľských cieľov a definujeme merateľné kritériá slúžiace na overenie skutočnosti, že zákazník dostane to, čo chce a potrebuje.
Pomáhame
nachádzať našim zákazníkom odpovede ako na súčasné, tak aj budúce otázky.

"Je to také jednoduché: Stlačte vypínač a s našou energiou a know-how pomôžeme Vášmu businessu lepšie a efektívnejšie  fungovať".    

   

Spoločnosť Mawerick pozostáva z profesionálov, ktorí Vám pomôžu dotiahnuť Vaše vízie a nápady do úspešného konca.

Mawerick pevne stojí na svojich troch pilieroch a to:
• Perfekcionizmus
• Invencia
• High-techČO SI MYSLÍME:                                      


   

Veci je možné a v niektorých prípadoch veľmi žiadúce robiť inak. My sme hrdí práve na to, že ich robíme iným spôsobom než je zvykom, robíme ich "Mawerick spôsobom".

Našim cieľom je ísť nad rámec služieb, ktoré sú požadované našimi zákazníkmi, a ponúknuť im ďalšie hodnoty platné pre rozvoj ich podnikateľských aktivít. V praxi to znamená, že inovatívny prístup Mawericku, jeho energia a všade prítomný ľudský rozmer, je viditeľný vo všetkých našich činnostiach.

ČO ROBÍME:                                                         


Na základe našich znalostí a skúseností sme ako pre našich existujúcich, tak aj budúcich zákazníkov vytvorili sadu produktov (balíčkov služieb), v ktorých je sústredené naše doterajšie know-how. Tieto produkty sú zamerané na typovo špecifické oblasti tak, aby reflektovali a zároveň komplexne pokryli danú problematiku.

S našimi zákazníkmi pracujeme vždy ako jeden tím, s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky v rámci ich podnikateľskýh aktivít.

Naši zákazníci nám dôverujú práve z dôvodu našej osobnej zainteresovanosti a schopnosti vcítiť sa do ich potrieb.

Schopnosť inovácie a dynamiky sa odráža ako v našej metodike tak aj v ostatných aspektoch našej práce.

   


 
 
  powered by Tictum 2.0 počet návštev: