SK CZ EN
 
HOMEPAGE O SPOLOČNOSTI PORTFÓLIO SLUŽIEB REFERENCIE MAWERICK TEAM PARTNERSKÝ PORTÁL KONTAKT
 
Mawerick Zoznam členov teamu

Mawerick tím je zložený z profesionálov, ktorí Vám pomôžu dotiahnuť Vaše vízie a nápady do úspešného konca.


    
Meno a Priezvisko:     
Martin Blaško

Pozícia:
Konateľ spoločnosti

Rola:
Projektový manažér, Senior Business Konzultant

Motto:
Nadšenie je sila, ktorá nás vedie ku konečnému víťazstvu...

Pár slov o Martinovi:

Martin pracuje už viac ako 8 rokov na pozíciách senior business konzultanta a senior business analytika. V rámci týchto pozícií sa špecializuje prevažne na design procesov a business architektúru. Ako člen projektových tímov absolvoval desiatky projektov. Vo väčšine z nich zastával riadiace a manažérske pozície. V spoločnosti Mawerick zodpovedá Martin za tvorbu a dohľad v oblasti metodiky a za projektový manažment súvisiaci s klientskými projektmi. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a odpočíva pri zveľaďovaní chaty pri jazere.


Telefón:
+421 915 766 207

Email:
martin.blasko@mawerick.com

Životopis:
View Martin Blasko's profile on LinkedIn    
Meno a Priezvisko:     
Radek MoravecPozícia:            

Konateľ spoločnosti


Rola:
Projektový manažér, SCRUM Master, Senior Business Konzultant


Motto:
Ak chceš získať niečo, čo si nikdy nezískal, musíš robiť niečo, čo si nikdy nerobil...


Pár slov o Radekovi:

Radek má viac ako 10 ročné skúsenosti z telekomunikačného sektora a viac ako 4 ročné z oblasti poradenstva a konzultačných služieb. V minulosti zastával niekoľko manažérskych pozícií v rámci spoločnosti Eurotel Praha spol. s.r.o, kde kombinoval prácu líniového a projektového manažéra. Jednotlivé oddelenia boli zamerané na finančnú a neskôr procesnú a systémovú oblasť Od založenia spoločnosti Mawerick sa Radek venuje prevažne projektovému manažmentu v rámci klientských projektov, v ktorých hojne využíva svojich skúseností. Vo voľnom čase dáva Radek prednosť fyzickej práci na svojej dedinskej usadlosti a jazde na koni.

    

Telefón:
+420 721 778 777

Email:
radek.moravec@mawerick.com


Životopis:
View Radek Moravec's profile on LinkedIn


    
Meno a Priezvisko:     
Lukáš Paulus

Pozícia:
Business Analytik

Rola:
Business Analytik, Business Konzulant, Migračný Špecialista

Motto:
Strach je zabijakom myslenia...

Pár slov o Lukášovi:

Lukáš pôsobil v minulosti v spoločnosti Mediatel, s.r.o. a to prevažne na analytických pozíciách v oblasti marketingu, obchodu a procesov. Takisto sa podieľal na implementácii a správe produkčného systému, skúsil si aj pozíciu projektového manažéra. V Mawericku sa Lukáš zaoberá v rámci klientskych projektov prevažne designovaniu procesov, zberu požiadaviek a technickej podpore pri spracovaní dát. Vo svojom voľnom čase sa zaujíma o technické novinky, TaiChi a RPG (Role playing game).


Telefón:
+420 773 990 121

Email:
lukas.paulus@mawerick.com

Životopis:
View Lukas Paulus's profile on LinkedIn    
Meno a Priezvisko:     
Lubomír KozákPozícia:
Business Analytik


Rola:
Business Analytik, Business Konzulant


Motto:
Ži tak, ako by si mal zajtra zomrieť, bojuj tak, ako by si mal žiť naveky...


Pár slov o Lubovi:

Luboš pôsobil niekoľko rokov v privátnom sektore, kde získal značné skúsenosti v oblasti hotelierstva a poskytovania ubytovacích služieb. Od nástupu do spoločnosti Mawerick sa Luboš podieľa na tvorbe zadávacích dokumentácií pre výberové konania a vyhodnocovaní dodávateľských odpovedí. Predovšetkým sa však zaoberá popisom funkčných požiadaviek, definovaniu procesov do USE-CASE modelov a ich následnej dekompozícií do funkčného designu. Vo svojom voľnom čase sa Luboš venuje rôznym športovým aktivitám, tiež sa však rád odreaguje pri fyzickej práci spojenej s údržbou rodinného domu.

    

Telefón:
+420 773 985 851

Email:
lubomir.kozak@mawerick.com


Životopis:
View Lubomir Kozak's profile on LinkedIn


    
Meno a Priezvisko:     
Radoslav Pastva

Pozícia:
Business Analytik

Rola:

Business Analytik, Business Konzulant

Motto:
Najľahšia cesta vyrásť ako osobnosť, je obklopiť sa ľuďmi šikovnejšími, ako som ja...

Pár slov o Radovi:

Rado v minulosti pôsobil na viacerých pozíciách v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. V rámci tohto obdobia si vyskúšal oddelenia administratívy a call centra najprv z pozície operátora a následne z pozície Couch. Vzhľadom k jeho zapojeniu do projektov celofiremného významu zmenil neskôr svoj pracovný profil z procesného špecialistu na business systémového analytika. Od nástupu do spoločnosti Mawerick pracuje Rado ako business analytik a konzultant na klientskych projektoch, kde do jeho zodpovednosti spadá prevažne tvorba komplexných procesných modelov. Vo svojom voľnom čase sa venuje svojim priateľom, dobrým filmom, športu a novinkám v technologickej oblasti.


Telefón:
+421 949 150 200

Email:
radoslav.pastva@mawerick.com

Životopis:
View Radoslav Pastva's profile on LinkedIn

 

 
 
  powered by Tictum 2.0 počet návštev: