SK CZ EN
 
HOMEPAGE O SPOLOČNOSTI PORTFÓLIO SLUŽIEB REFERENCIE MAWERICK TEAM PARTNERSKÝ PORTÁL KONTAKT
 
Mawerick Portfólio služieb
 
2. Firma pod kontrolou
 

Firma pod kontrolou, alebo ako efektívne riadiť predaj a predajné činnosti

 

Vy máte ambiciózne predajné plány a obchodné ciele.  My vieme, že kľúčovým faktorom pre ich dosiahnutie je kondícia a nastavenie Vašich vnútrofiremných procesov (postupnosť obchodných činností). Predajný proces je totiž mechanizmom, ktorý by mal správne, dostatočne a včas získavať nové obchodné príležitosti a transformovať ich postupne od ponuky cez objednávku, až na uzavretý obchodný prípad. Zložitosť a nastavenie mechanzimu musí refletovať špecifiká segmentu zákazníka, kanály ktorými sú príležitosti realizované a špecifiká Vašich produktov a služieb. Váš predajný personál a Vaše produkty sú súčiastkami tohto mechanizmu, ktoré sú zviazané a poháňané predajnými postupmi a metodikou predaja.
Naše znalosti a skúsenosti z oblasti riadenia predajných procesov (napríklad funnel management) pomáhajú našim klientom vniesť do ich "mechanizmu" (do ich predajných procesov) požadovanú dymaniku, prvky kontroly a automatizáciu. Výsledkom je vytvorenie predpokladov pre efektívne riadenie predaja a v konečnom dôsledku pre úspešné plnenie predajných plánov
Aj Vy máte ambiciózne predajné plány? Aj vy potrebujete získať odpoveď na niektorú z nižšie uvedených otázok?
  • Môže mi predajný proces poskytovať historické  i priebežné údaje, ktoré by indikovali mieru plnenia predajného plánu?
  • Môžem prostredníctvom predajného procesu nastaviť kvalitatívne a kvantitatívne pravidlá a postupy pre svojich obchodníkov?
  • Môžem prostredníctvom predajného procesu a vhodne nastaveného nástroja zvýšiť efektivitu obchodníkov napríklad  automatizáciou ich činností?
  • Viem prostredníctvom predajného procesu zamedziť stratám z nerealizovaných zákaziek?
  • Aké sú vhodné nástroje (ideálne bez licenčného poplatku) pre podporu predajných činností?
  • Chcem mať úplný prehľad o zákazníkoch a všetkom čo s nimi súvisí. Je to možné?
     

Ozvite sa nám, spoločne s našimi špecialistami určite nájdete tie správne odpovede...
 
 
 
  powered by Tictum 2.0 počet návštev: