SK CZ EN
 
HOMEPAGE O SPOLOČNOSTI PORTFÓLIO SLUŽIEB REFERENCIE MAWERICK TEAM PARTNERSKÝ PORTÁL KONTAKT
 
Mawerick Portfólio služieb
 
1. Projekty pod kontrolou
 

Prečo sa kvalitne pripraviť na implementáciu informačného systému? (PREDIMPLEMENTAČNÁ ANALÝZA)

Predimplementačnú analýzu ako produkt ponúkame tým zákazníkom, ktorí plánujú, alebo už realizujú významnú investíciu do projektu rozvoja informačného systému. Predimplementačnu analýzu dodávame tým zákazníkom, ktorí chcú položiť silné predpoklady pre úspech projektu a tak zvýšiť pravdepodobnosť vysokej návratnosti svojej investície.

Vieme, a naši klienti nám potvrdzujú, že úspešnosť projektu do veľkej miery závisí od toho, ako kvalitne sa zákazník na samotnú implementáciu pripravil a koľko času tejto príprave venoval. Predimplementačná analýza Vám prináša spôsob ako sa implementačne na projekt správne pripraviť. Náš skúsený a špecializovaný tím je k dispozícií spoločne s Vašimi zamestnancami túto prípravu úspešne a kvalitne zrealizovať a zabezpečiť tak, že:

 • ciele projektu sú správne zadefinované a je možná ich merateľnosť a prorovnateľnosť s reálnymi výsledkami projektu
 • firemné procesy v maximálnej miere podporujú ciele projektu a budú podporené v organizácii a novom informačnom systéme
 • informačný systém bude vyvinutý v súlade s požiadavkami jeho užívateľov

Spoločnosť Mawerick úspešne realizovala Pred-Implementačnú analýzu vo veľkých korporáciách i stredne veľkých firmách.

   

Ako úspešne riadiť implementačný projekt

   
Mawerick sa zaoberá projektovým riadením, zameraným prevažne na oblasť implementácie softvérových riešení. Na základe špecifickej potreby  klienta, Vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú do tejto komplikovanej disciplíny, tzn.:

 •     riadenie úloh (Task Management)
 •     riadenie rizík (Risk Management)
 •     riadenie zmien (Change Management)
 •     riadenie problémov (Issue Management)
 •     riadenie konfliktov (Conflict Management)
 •   riadenie ľudských a finančních zdrojov (Resource Management)
 •     riadenie času (Time Mangement)
 •     riadenie vzťahov (PR Management)
Naši projektoví manažéri sú pripravení riadiť projekty ako v rámci štandardných waterfall projektových metodík (Prince 2), tak i modernými agilnými metódami (SRUM) a to na základe Vašich potrieb a preferencií.

Môžete si byť istí, že s našou pomocou určite nájdeme spôsob, ako riadiť projekty k Vašej spokojnosti.

Ako správne riadiť výber dodávateľa v tendry

Vieme, že výber správneho dodávateľa je pre úspešnú realizáciu projetkov našich zákazníkov kľúčový. Spoločnosť Mawerick sa ako externý poradca účastnil viacerých veľkých výberových konaní (tendrov) a disponuje cenným know-how o tom:

 • aké sú formálne náležitosti tendrovej dokumentácie
 • aký je nevyhnutný obsah tendrovej dokumentácie
 • ako riadiť výberové konanie (tender)
 • ako vyhodnocovať výsledky tendra - ako vybrať správneho dodávateľa

Naši poradcovia sú pripravení hájiť vo výberovom konaní Vaše záujmi a prispieť k úspešnej realizácii Vášho výberového konania.
   
 

Ako úspešne implementovať portálové riešenie

   

Naše skúsenosti s klientami nás presvedčili o tom, že portálové riešenia je správne vyvíjať tak, aby zákazník mohol priebežne, v čo možno najkratšom čase, fyzicky overovať výsledky vývoja.

Taktýto prístup umožňuje naším zákazníkom rýchlo získať pozitívnu skúsenosť o tom, že vývíjané riešenie je v súlade s jeho požiadavkami.

Skoré zistenie prípadných rozdieľov v očakávaniach a požiadavkách umožnuje obom stranám včas reagovať a eleminovať resp. minimalizovať prípadné dopady na rozpočet a realizačný plán projektu.

Sme profiesionáli a poznáme nevyhnutné agilné metodiky, ktoré plne podporujú:

 • takmer okamžité dodávanie výsledkov vývoja v podobe funkčné prototypu
 • riadenie testovania dodávaných prototypov
 • riadenie nasadzovania a verzovanie dodávaných prototypov a dizajnovej dokumentácie

Môžete sa spoľahnuť, že s našou pomocou získate kvalitné portálové riešenie, ktoré bude spĺňať Vaše požiadavky a očakávania.
 
 
 
  powered by Tictum 2.0 počet návštev: