SK CZ EN
 
HOMEPAGE O SPOLOČNOSTI PORTFÓLIO SLUŽIEB REFERENCIE MAWERICK TEAM PARTNERSKÝ PORTÁL KONTAKT
 
Mawerick Dôležité oznamy
 
Mawerick rozširuje portfólio služieb o SCRUM metodiku v oblasti projektového managementu
26.10.2010

Spoločnosť Mawerick rozšírila od 4.kvartálu 2010 portfólio poskytovaných služieb v oblasti Projektového Managementu. K najčastejšie používaným „waterfall“ metodikám sme pridali metodiku SCRUM, ktorá sa zaraďuje do rodiny agilných projektových metodík, ktoré slúžia v rámci implementačných projektov. SCRUM je určený prevažne pre klientov, ktorí sú internými alebo externými faktormi motivovaní ku krátkym a v rýchlom slede nasadzovaným implementačným zmenám. Špecialisti našej spoločnosti podrobovali túto metodiku niekoľko mesiacov porovnávacím testom s bežne používanými metodikami. V priebehu testovania sme identifikovali množstvo významných výhod tejto metodiky a teraz sme pripravení spoločne s našimi klientmi zaviesť túto progresívnu metodiku do ich prostredia či odviesť konkrétne implementačné projekty touto cestou. Množstvo nástrojov a prístupov sme bezodkladne začlenili aj do našich interných procesov, čo poukazuje na ich kvalitu, ako aj na skutočnosť, že SCRUM je v úplnej zhode s naším prístupom a cieľom poskytnúť našim klientom maximálnu pridanú hodnotu, z ktorej budú môcť ťažiť v čo najkratšom časovom horizonte.

Medzi základné výhody tejto metodiky patrí napríklad:

  • Umožňuje flexibilnú reakciu na prichádzajúce požiadavky
  • Pomáha zaistiť skutočnosť, že sa tým sústreďuje na skutočne významné zmeny
  • Eliminuje neefektívnu administratívu súvisiacu s projektmi a tým ponúka možnosť lepšie využívať kapacity danej organizácie
  • Mnohé ďalšie
Pokiaľ máte záujem o implementáciu, či o viac informácii súvisiacich s touto problematikou, neváhajte nás kontaktovať.
Vzhľadom k skutočnosti, že žiadnu metodiku nie je možné použiť na 100% prípadov, samozrejme ponechávame v portfóliu nami poskytovaných služieb i "waterfall" metodiku


 
 
 
  powered by Tictum 2.0 počet návštev: